Missie en Visie

Missie
Wij zijn een eerstelijns praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie. Ons uitgangspunt is het aanbieden van optimale patiƫntenzorg in de zin van preventie, curatieve zorg, palliatieve zorg en re-integratie. Wij bieden zorg aan in een persoonlijke sfeer waarbij we kennis en vaardigheden bijhouden en verbreden via scholing en cursussen.
Bij ons staat u als cliƫnt centraal. We kijken samen met u naar de beste behandeling en begeleiding van uw klachtenbeeld, eventueel in samenwerking met collega therapeuten, de huisarts of specialist. Wij proberen in onze praktijk een omgeving te scheppen waarin u zich prettig voelt en actief aan uw herstel kunt werken.

Visie
Wij willen in een sterk veranderende gezondheidszorg de maximale zorg binnen de eerstelijns fysiotherapie bieden. Uitgangspunt hierbij is dat de behandelingen plaatsvinden volgens de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie. Indien geen richtlijn voorhanden is wordt behandeld volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten.